Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijzigingen GLB in 2017

Donderdag 29 december 2016

Met ingang van 1 januari 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het GLB-beleid (betalingsrechten), waaronder:  • Arealen met zonnepanelen komen niet in aanmerking voor rechtstreekse betalingen, ongeacht of deze ook voor landbouwactiviteiten worden gebruikt.

  • Soja wordt toegevoegd aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als ecologisch aandachtsgebied.

  • De berekeningsgrondslag voor de graasdierpremie bij niet-geconstateerde dieren wordt aangepast.

  • Volgens de huidige regeling moet er bij de categorie ‘Onderzaai van gras als combinatie van vanggewassen’ sprake zijn van een zichtbare en homogene bedekking met het vanggewas. Een homogene bedekking is vanaf 1 januari 2017 niet meer nodig.

  • Ook waterschappen kunnen handhaven in het kader van de randvoorwaarden indien een lozing van vloeistoffen in een oppervlaktewaterlichaam wordt geconstateerd.

  • Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt het melden van mutaties in het I&R-systeem van schapen en geiten geen onderdeel meer uit van de randvoorwaarden. Let op: deze verplichting geldt nog wel voor andere regelingen!


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijzigingen GLB in 2017

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief