Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Wijzigingen GLB in 2017

Donderdag 29 december 2016

Met ingang van 1 januari 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het GLB-beleid (betalingsrechten), waaronder:  • Arealen met zonnepanelen komen niet in aanmerking voor rechtstreekse betalingen, ongeacht of deze ook voor landbouwactiviteiten worden gebruikt.

  • Soja wordt toegevoegd aan de lijst met stikstofbindende gewassen die ingezet mogen worden als ecologisch aandachtsgebied.

  • De berekeningsgrondslag voor de graasdierpremie bij niet-geconstateerde dieren wordt aangepast.

  • Volgens de huidige regeling moet er bij de categorie ‘Onderzaai van gras als combinatie van vanggewassen’ sprake zijn van een zichtbare en homogene bedekking met het vanggewas. Een homogene bedekking is vanaf 1 januari 2017 niet meer nodig.

  • Ook waterschappen kunnen handhaven in het kader van de randvoorwaarden indien een lozing van vloeistoffen in een oppervlaktewaterlichaam wordt geconstateerd.

  • Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt het melden van mutaties in het I&R-systeem van schapen en geiten geen onderdeel meer uit van de randvoorwaarden. Let op: deze verplichting geldt nog wel voor andere regelingen!


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Wijzigingen GLB in 2017

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief