Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Winkeliers positief over nabije toekomst

Woensdag 15 november 2017

Het gaat goed met de detailhandelsverkoop. Over de afgelopen maanden werd zelfs een groei gerealiseerd van meer dan 5%.

Dat het daarmee ook beter wordt voor de winkeliers, is een logisch gevolg. Voor volgend jaar wordt een stevige winstgroei verwacht van zeker 10%, blijkt uit een grootschalig retailonderzoek. Daarmee lijken ze positiever dan de gemiddelde MKB ondernemer. Dankzij de verbeterde financiële situatie kunnen meer winkeliers aan hun financiële verplichtingen voldoen. Ruim een jaar geleden lukte dat voor 66% van de ondernemingen, terwijl dat nu alweer is opgelopen naar ruim 76%. Het percentage bedrijven dat op korte termijn in de financiële problemen kan komen, is teruggelopen van ruim 20% naar 10%.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief