Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Winst en inkomen bepalend voor keuze rechtsvorm

Vrijdag 22 december 2017

Het Centraal Planbureau heeft onlangs een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat ondernemers niet gemakkelijk wisselen van rechtsvorm voor hun onderneming. Belangrijkste reden daarvoor is de omvang van winst en inkomen. Belastingdruk is dus nauwelijks bepalend.

Het merendeel van de ondernemingen in Nederland zijn eenmanszaken of VOF’s. Deze ondernemingen blijven meestal in een omzetniveau waarbij omzetting naar een BV niet aan de orde is.

In de praktijk blijkt dat in geval van BV’s, de directeur-grootaandeelhouders geld in de BV houdt als voorziening of om belasting uit te stellen. Met het voornemen van de nieuwe regering om de belastingdruk in Box 2 (waar winst uit de BV terecht komt) te verhogen van 25% naar 28,5%, verwacht het CPB dat ondernemers ervoor zullen kiezen om minder winst uit te keren.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief