Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Winst en inkomen bepalend voor keuze rechtsvorm

Vrijdag 22 december 2017

Het Centraal Planbureau heeft onlangs een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat ondernemers niet gemakkelijk wisselen van rechtsvorm voor hun onderneming. Belangrijkste reden daarvoor is de omvang van winst en inkomen. Belastingdruk is dus nauwelijks bepalend.

Het merendeel van de ondernemingen in Nederland zijn eenmanszaken of VOF’s. Deze ondernemingen blijven meestal in een omzetniveau waarbij omzetting naar een BV niet aan de orde is.

In de praktijk blijkt dat in geval van BV’s, de directeur-grootaandeelhouders geld in de BV houdt als voorziening of om belasting uit te stellen. Met het voornemen van de nieuwe regering om de belastingdruk in Box 2 (waar winst uit de BV terecht komt) te verhogen van 25% naar 28,5%, verwacht het CPB dat ondernemers ervoor zullen kiezen om minder winst uit te keren.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief