Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Woningbouw belemmert veehouderij

Donderdag 23 april 2015

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan hebben gemeenten beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die men uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Het is raadzaam goed na te gaan in hoeverre het bestemmingsplan uw bedrijfsvoering kan belemmeren.


Een gemeente stelde een bestemmingsplan vast die de bouw van maximaal 40 woningen aan de dorpsrand mogelijk maakte. Een nabij wonende melkveehouder stelde beroep in tegen het bestemmingsplan, omdat de gemeente niet duidelijk had gemaakt dat een actuele regionale behoefte bestond aan de voorziene woningen.


De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet inzichtelijk had gemaakt dat er een actuele regionale behoefte aan de voorziene woningen bestond. Voor de onderbouwing van de woningbehoefte had de gemeente een rapport laten opstellen. Dit rapport was echter specifiek gericht op het dorp. Er was geen rekening gehouden met het voorziene en bestaande aanbod elders in de regio.


Verder achtte de Raad van State het aannemelijk dat de melkveehouder door de voorziene woningen in zijn bedrijfsvoering werd belemmerd, nu zijn mogelijkheden om vervangende nieuwbouw op te richten verder werden verkleind. De raad oordeelde dat de gemeente onvoldoende had gemotiveerd dat ondanks dat het plan de melkveehouder in zijn bedrijfsvoering zal belemmeren sprake is van een goede ruimtelijke ordening.


Het beroep van de melkveehouder werd gegrond verklaard.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Woningbouw belemmert veehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief