Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Woningbouw belemmert veehouderij

Donderdag 23 april 2015

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan hebben gemeenten beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die men uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Het is raadzaam goed na te gaan in hoeverre het bestemmingsplan uw bedrijfsvoering kan belemmeren.


Een gemeente stelde een bestemmingsplan vast die de bouw van maximaal 40 woningen aan de dorpsrand mogelijk maakte. Een nabij wonende melkveehouder stelde beroep in tegen het bestemmingsplan, omdat de gemeente niet duidelijk had gemaakt dat een actuele regionale behoefte bestond aan de voorziene woningen.


De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet inzichtelijk had gemaakt dat er een actuele regionale behoefte aan de voorziene woningen bestond. Voor de onderbouwing van de woningbehoefte had de gemeente een rapport laten opstellen. Dit rapport was echter specifiek gericht op het dorp. Er was geen rekening gehouden met het voorziene en bestaande aanbod elders in de regio.


Verder achtte de Raad van State het aannemelijk dat de melkveehouder door de voorziene woningen in zijn bedrijfsvoering werd belemmerd, nu zijn mogelijkheden om vervangende nieuwbouw op te richten verder werden verkleind. De raad oordeelde dat de gemeente onvoldoende had gemotiveerd dat ondanks dat het plan de melkveehouder in zijn bedrijfsvoering zal belemmeren sprake is van een goede ruimtelijke ordening.


Het beroep van de melkveehouder werd gegrond verklaard.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Woningbouw belemmert veehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief