Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


WOZ-beschikking goed controleren

Donderdag 25 februari 2016

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vast. De WOZ-beschikking van dit jaar is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2015.


De WOZ-waarde is voor veel belastingen van belang: • onroerende zaakbelasting;

 • afschrijvingspotentieel bedrijfsgebouwen;

 • eigenwoningforfait;

 • waardering woningen in box 3;

 • waterschapsbelasting;

 • gemeentelijke heffingen;

 • erf- en schenkbelasting.Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling is het raadzaam om het onderliggende taxatierapport op te vragen bij de gemeente.


Bij de beoordeling van de beschikking moet u denken aan de volgende zaken: • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?

 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?

 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?

 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?

 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden? Het maakt daarbij niet uit of de gronden die u zelf of door een pachter worden geëxploiteerd. De gemeente wil nog wel eens stellen dat er sprake is van een hobbymatige exploitatie bij afbouwende bedrijven of bij beweiding door paarden of schapen.Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: WOZ-beschikking goed controleren

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief