Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


WOZ-beschikking goed controleren

Donderdag 25 februari 2016

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vast. De WOZ-beschikking van dit jaar is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2015.


De WOZ-waarde is voor veel belastingen van belang: • onroerende zaakbelasting;

 • afschrijvingspotentieel bedrijfsgebouwen;

 • eigenwoningforfait;

 • waardering woningen in box 3;

 • waterschapsbelasting;

 • gemeentelijke heffingen;

 • erf- en schenkbelasting.Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling is het raadzaam om het onderliggende taxatierapport op te vragen bij de gemeente.


Bij de beoordeling van de beschikking moet u denken aan de volgende zaken: • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?

 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?

 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?

 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?

 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden? Het maakt daarbij niet uit of de gronden die u zelf of door een pachter worden geëxploiteerd. De gemeente wil nog wel eens stellen dat er sprake is van een hobbymatige exploitatie bij afbouwende bedrijven of bij beweiding door paarden of schapen.Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: WOZ-beschikking goed controleren

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief