Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zelf de regie in handen houden: Het levenstestament

Donderdag 19 november 2015

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondernemers zich onvoldoende voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. In een levenstestament kan worden vastgelegd wie u vervangt als u onverwacht uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval. De naam zegt het al: een levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven. Een gewoon testament werkt pas ná overlijden.

Als ondernemer is het van belang dat de zaken altijd doorgaan. Ook op het moment dat u als ondernemer zelf niet meer in staat bent om te handelen. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven. Als er niets is geregeld, zal de rechter moeten beslissen wie de vennootschap mag vertegenwoordigen. Een dergelijke procedure duurt enige maanden. Een gevolg hiervan kan zijn dat facturen van leveranciers en salarissen van werknemers niet (tijdig) worden betaald en er schade optreedt.

Dit kunt u oplossen door in uw levenstestament aan iemand een ondernemersvolmacht te geven. U kunt bijvoorbeeld volmacht geven om investeringen te doen, rechtspersonen op te richten, statuten van de vennootschap te wijzigen of om een stem in de aandeelhoudersvergadering uit te brengen. De aangewezen persoon kan direct handelen. Een gang naar de rechter is dan niet noodzakelijk. Hiermee wordt vaak kostbare tijd bespaard. De leveranciers en werknemers kunnen eenvoudig worden betaald en de schade zal beperkt dan wel nihil zijn.

U kunt helemaal zelf bepalen welke wensen in het levenstestament komen te staan. In het levenstestament kunt u verdere instructies geven en ook meerdere volmachten geven. Zo kunt u bepalen wie welke besluiten voor de onderneming mag nemen. Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor de financiën. U kunt bijvoorbeeld ook bepalen dat de gevolmachtigde geen investeringen mag doen boven een bepaald bedrag of dat de accountant belangrijke investeringen moet goedkeuren dan wel als toezichthouder optreedt.

In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt en die uw – privé of zakelijke - belangen mogen behartigen wanneer u dat zelf niet meer kunt. Dit is uiteraard voor uzelf van belang, maar ook voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie.

Mocht u nog vragen hebben, de juristen van OOvB staan u graag te woord.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief