Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zelf de regie in handen houden: Het levenstestament

Donderdag 19 november 2015

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondernemers zich onvoldoende voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. In een levenstestament kan worden vastgelegd wie u vervangt als u onverwacht uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval. De naam zegt het al: een levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven. Een gewoon testament werkt pas ná overlijden.

Als ondernemer is het van belang dat de zaken altijd doorgaan. Ook op het moment dat u als ondernemer zelf niet meer in staat bent om te handelen. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven. Als er niets is geregeld, zal de rechter moeten beslissen wie de vennootschap mag vertegenwoordigen. Een dergelijke procedure duurt enige maanden. Een gevolg hiervan kan zijn dat facturen van leveranciers en salarissen van werknemers niet (tijdig) worden betaald en er schade optreedt.

Dit kunt u oplossen door in uw levenstestament aan iemand een ondernemersvolmacht te geven. U kunt bijvoorbeeld volmacht geven om investeringen te doen, rechtspersonen op te richten, statuten van de vennootschap te wijzigen of om een stem in de aandeelhoudersvergadering uit te brengen. De aangewezen persoon kan direct handelen. Een gang naar de rechter is dan niet noodzakelijk. Hiermee wordt vaak kostbare tijd bespaard. De leveranciers en werknemers kunnen eenvoudig worden betaald en de schade zal beperkt dan wel nihil zijn.

U kunt helemaal zelf bepalen welke wensen in het levenstestament komen te staan. In het levenstestament kunt u verdere instructies geven en ook meerdere volmachten geven. Zo kunt u bepalen wie welke besluiten voor de onderneming mag nemen. Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor de financiën. U kunt bijvoorbeeld ook bepalen dat de gevolmachtigde geen investeringen mag doen boven een bepaald bedrag of dat de accountant belangrijke investeringen moet goedkeuren dan wel als toezichthouder optreedt.

In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt en die uw – privé of zakelijke - belangen mogen behartigen wanneer u dat zelf niet meer kunt. Dit is uiteraard voor uzelf van belang, maar ook voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie.

Mocht u nog vragen hebben, de juristen van OOvB staan u graag te woord.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief