Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Donderdag 01 december 2016

Bedrijven die deelnemen aan derogatie zullen voor 1 februari 2017 een bemestingsplan moeten opstellen. Alleen grondmonsters met een bemonsteringsdatum van na 1 februari 2013 kunnen gebruikt worden voor het bemestingsplan 2017. Controleer daarom of uw grondmonsters nog geschikt zijn en laat zonodig nieu­we monsters nemen. Daarmee voorkomt u dat het bemestingsplan niet tijdig kan worden opgesteld, waar­door u de voorwaarden voor derogatie overtreedt.


Grondmonsters met een bemonstering­datum tussen 1 februari 2013 en 15 mei 2013 zijn wel geschikt voor derogatie, maar niet voor fosfaatdifferentiatie in het jaar 2017. Voor fosfaatdifferentiatie zijn in 2017 alleen grondmonsters geldig welke na 15 mei 2013 zijn genomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zijn uw grondmonsters nog actueel?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief