Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?

Donderdag 17 augustus 2017

Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten snappen dat hun aanvraag niet juist was en dat zij die op basis van de zogenaamde kennelijke fout mogen herstellen. De een kreeg gelijk, de andere niet. Waar zat dat verschil in?


De eerste landbouwer vroeg op 90% van zijn percelen uitbetaling aan van betalingsrechten, maar vroeg uitbetaling op de twee grootste percelen niet aan. Hiervoor voerde hij aan dat RVO geen duidelijkheid had verschaft over de mogelijkheid om uitbetaling aan te vragen op gepachte grond.


Hier geeft het College de landbouwer geen gelijk. 90% van de betalingsrechten worden verzilverd en het verschil tussen aangevraagd en wat hij maximaal kon aanvragen is daarmee niet zodanig groot dat dit bij een summier onderzoek van de aanvraag direct in het oog had moeten springen.


De tweede landbouwer vroeg op al zijn percelen uitbetaling aan van betalingsrechten, maar vergeet bij vijf van de zes percelen bij het vanggewas aan te geven dat er sprake is van een ecologisch aandachtsgebied. Hij voert aan dat hij onvoorwaardelijk uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningspremie op basis van de algemene lijst heeft gevraagd, dat er voldoende vanggewas is opgegeven om aan de vergroeningseis te voldoen en dat er geen enkele logische verklaring is waarom je een vanggewas zou telen en die niet op zou geven als die aan de voorwaarden voldoet. RVO voert aan dat zij zich niet hoeft te verdiepen in de motieven van de landbouwer.


Hier gaat het College met de landbouwers mee. RVO had op basis van de situatie van de landbouwer moeten begrijpen dat zijn aanvraag niet juist was.


Moraal van dit verhaal.


Dat RVO zich niet in de motieven van een landbouwer hoeft te verdiepen om een perceel niet op te geven voor uitbetaling staat een beroep op een kennelijke fout niet in de weg. In het geval van de tweede landbouwer woog het argument dat er geen enkele redelijke verklaring denkbaar was zwaar. Door de uitleg om te draaien is mogelijk toch weer een beroep op een kennelijke fout mogelijk.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief