Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zuiveringsplicht glastuinbouw vanaf 2018

Donderdag 02 juli 2015


De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft een tijdsplanning opgesteld voor investeringen in de glastuinbouw die moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Enerzijds moet het tijdspad haalbaar zijn voor de sector, terwijl anderzijds het tussendoel voor de waterkwaliteit in 2018 zoveel mogelijk moet worden behaald. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat het waterkwaliteitsdoel van 2023 wordt behaald. Over de aanpak heeft overleg plaatsgevonden met de sector.


Aanpak
De staatssecretaris komt met de volgende aanpak:
• De zuiveringsplicht voor afvalwater moet op 1 januari 2018 in werking treden, voor zowel individuele als collectieve zuiveringen.
• Het voorgeschreven zuiveringsrendement is 95%.
• Een bestuurlijk akkoord wordt gesloten om te zorgen dat op 1 januari 2018 de glastuinbouwbedrijven direct voldoen aan de zuiveringsverplichting.


Aanvankelijk zou de zuiveringsplicht al op 1 januari 2016 ingaan met een getrapte invoering van zuiveringsrendementen, waarbij in eerste instantie een minimaal rendement van 75% zou gelden. Deze ingangsdatum was niet haalbaar, terwijl de kosten voor een installatie met een rendement van 75% en van 95% nagenoeg gelijk bleken.


Aansluiting op riolering
De meeste glastuinbouwbedrijven zijn op dit moment niet aangesloten op riolering. Op korte termijn ziet de staatssecretaris dit ook niet als een volwaardig alternatief, omdat er geen rioolwaterzuiveringsinstallaties zouden zijn die zijn toegerust voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens de staatssecretaris is het aanpassen van deze installaties zeer kostbaar en is afwenteling van de kosten op de maatschappij ongewenst.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zuiveringsplicht glastuinbouw vanaf 2018

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief