Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Donderdag 30 november 2017

Vanaf 1  januari 2018 moeten Glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. De ingangsdatum is onlangs definitief vastgesteld. Drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening worden geleid die ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, uit het water verwijderen. Het gaat zowel om glastuinbouwbedrijven als bedrijven met ‘ondersteunend glas’.


Bedrijven die er voor kiezen gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie, kunnen tot 1 januari 2021 uitstel op de zuiveringsplicht krijgen. Vanaf heden kunnen zij dat officieel aanvragen bij het bevoegd gezag (gemeente of waterschap). Doe dit tijdig, zodat u voor 1 januari uitsluitsel hebt of u uitstel krijgt.

De glastuinder moet zelf aantonen dat de vereiste emissiereductie wordt gehaald. In de praktijk zal dat neerkomen op het gebruik maken van de onderzoeksrapporten van de producent van de zuiveringsvoorziening. Ook zal aangetoond moeten worden dat de voorziening op de juiste wijze wordt gebruikt.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief