Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Donderdag 30 november 2017

Vanaf 1  januari 2018 moeten Glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. De ingangsdatum is onlangs definitief vastgesteld. Drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening worden geleid die ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, uit het water verwijderen. Het gaat zowel om glastuinbouwbedrijven als bedrijven met ‘ondersteunend glas’.


Bedrijven die er voor kiezen gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie, kunnen tot 1 januari 2021 uitstel op de zuiveringsplicht krijgen. Vanaf heden kunnen zij dat officieel aanvragen bij het bevoegd gezag (gemeente of waterschap). Doe dit tijdig, zodat u voor 1 januari uitsluitsel hebt of u uitstel krijgt.

De glastuinder moet zelf aantonen dat de vereiste emissiereductie wordt gehaald. In de praktijk zal dat neerkomen op het gebruik maken van de onderzoeksrapporten van de producent van de zuiveringsvoorziening. Ook zal aangetoond moeten worden dat de voorziening op de juiste wijze wordt gebruikt.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief