Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Donderdag 30 november 2017

Vanaf 1  januari 2018 moeten Glastuinbouwbedrijven gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. De ingangsdatum is onlangs definitief vastgesteld. Drainwater, drainagewater of het spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie, dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet voorafgaand aan het lozen door een zuiveringsvoorziening worden geleid die ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, uit het water verwijderen. Het gaat zowel om glastuinbouwbedrijven als bedrijven met ‘ondersteunend glas’.


Bedrijven die er voor kiezen gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie, kunnen tot 1 januari 2021 uitstel op de zuiveringsplicht krijgen. Vanaf heden kunnen zij dat officieel aanvragen bij het bevoegd gezag (gemeente of waterschap). Doe dit tijdig, zodat u voor 1 januari uitsluitsel hebt of u uitstel krijgt.

De glastuinder moet zelf aantonen dat de vereiste emissiereductie wordt gehaald. In de praktijk zal dat neerkomen op het gebruik maken van de onderzoeksrapporten van de producent van de zuiveringsvoorziening. Ook zal aangetoond moeten worden dat de voorziening op de juiste wijze wordt gebruikt.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief