Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zwitsers hebben geen bankgeheimen meer

Dinsdag 16 oktober 2018

Persbureau Reuters meldde dat er een einde is gekomen aan de belastingontduiking van vermogende buitenlanders. Zwitserland heeft ervoor getekend om wereldwijd de strijd tegen belastingontduiking aan te gaan. Zo heeft Zwitserland eind September voor de eerste keer met buitenblandse autoriteiten informative over bankrekeningen uitgewisseld.

Er ligt een uitwisselingsakkoord met de Europese Unie (behalve Cyprus en Roemenië; volgens de Zwitserse belastingdienst voldoen zij niet aan de internationale normen voor vertrouwelijkheid en databescherming), Australië, IJsland Canada, Guernsey, Noorwegen, Japan, Jersey, Zuid-Korea en Isle of Man. Vanwege technische problemen zijn Australië en Frankrijk op de lange baan geschoven. Ook met Kroatië, Estland en Polen worden (nog) geen gegevens uitgewisseld. De jaarlijkse uitwisseling van data zal volgend jaar worden uitgebreid naar ongeveer 80 partnerstaten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging.

Bij de Zwitserse Federal Tax Administration zijn inmiddels ongeveer zevenduizend banken, verzekeraars en andere financiële instellingen geregistreerd. Daardoor krijgen de Zwitserse autoriteiten toegang tot data van miljoenen rekeningen. In omgekeerde richting verstuurt de Zwitserse belastingdienst informatie over twee miljoen accounts aan partnerlanden.

Gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen, alsook de NAW gegevens van de rekeninghouder en de fiscale registratienummer worden gedeeld. Gecontroleerd wordt of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld.

Het OESO-wereldforum over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden beoordeelt de uitvoering van het akkoord door staten.

Bron: Accountancy van morgen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief