Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zwitsers hebben geen bankgeheimen meer

Dinsdag 16 oktober 2018

Persbureau Reuters meldde dat er een einde is gekomen aan de belastingontduiking van vermogende buitenlanders. Zwitserland heeft ervoor getekend om wereldwijd de strijd tegen belastingontduiking aan te gaan. Zo heeft Zwitserland eind September voor de eerste keer met buitenblandse autoriteiten informative over bankrekeningen uitgewisseld.

Er ligt een uitwisselingsakkoord met de Europese Unie (behalve Cyprus en Roemenië; volgens de Zwitserse belastingdienst voldoen zij niet aan de internationale normen voor vertrouwelijkheid en databescherming), Australië, IJsland Canada, Guernsey, Noorwegen, Japan, Jersey, Zuid-Korea en Isle of Man. Vanwege technische problemen zijn Australië en Frankrijk op de lange baan geschoven. Ook met Kroatië, Estland en Polen worden (nog) geen gegevens uitgewisseld. De jaarlijkse uitwisseling van data zal volgend jaar worden uitgebreid naar ongeveer 80 partnerstaten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging.

Bij de Zwitserse Federal Tax Administration zijn inmiddels ongeveer zevenduizend banken, verzekeraars en andere financiële instellingen geregistreerd. Daardoor krijgen de Zwitserse autoriteiten toegang tot data van miljoenen rekeningen. In omgekeerde richting verstuurt de Zwitserse belastingdienst informatie over twee miljoen accounts aan partnerlanden.

Gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen, alsook de NAW gegevens van de rekeninghouder en de fiscale registratienummer worden gedeeld. Gecontroleerd wordt of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld.

Het OESO-wereldforum over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden beoordeelt de uitvoering van het akkoord door staten.

Bron: Accountancy van morgen

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief