Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Zwitsers hebben geen bankgeheimen meer

Dinsdag 16 oktober 2018

Persbureau Reuters meldde dat er een einde is gekomen aan de belastingontduiking van vermogende buitenlanders. Zwitserland heeft ervoor getekend om wereldwijd de strijd tegen belastingontduiking aan te gaan. Zo heeft Zwitserland eind September voor de eerste keer met buitenblandse autoriteiten informative over bankrekeningen uitgewisseld.

Er ligt een uitwisselingsakkoord met de Europese Unie (behalve Cyprus en Roemenië; volgens de Zwitserse belastingdienst voldoen zij niet aan de internationale normen voor vertrouwelijkheid en databescherming), Australië, IJsland Canada, Guernsey, Noorwegen, Japan, Jersey, Zuid-Korea en Isle of Man. Vanwege technische problemen zijn Australië en Frankrijk op de lange baan geschoven. Ook met Kroatië, Estland en Polen worden (nog) geen gegevens uitgewisseld. De jaarlijkse uitwisseling van data zal volgend jaar worden uitgebreid naar ongeveer 80 partnerstaten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de eisen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging.

Bij de Zwitserse Federal Tax Administration zijn inmiddels ongeveer zevenduizend banken, verzekeraars en andere financiële instellingen geregistreerd. Daardoor krijgen de Zwitserse autoriteiten toegang tot data van miljoenen rekeningen. In omgekeerde richting verstuurt de Zwitserse belastingdienst informatie over twee miljoen accounts aan partnerlanden.

Gegevens over de rekeningbalans en het kapitaalinkomen, alsook de NAW gegevens van de rekeninghouder en de fiscale registratienummer worden gedeeld. Gecontroleerd wordt of de belastingplichtige zijn buitenlandse financiële activa correct heeft gemeld.

Het OESO-wereldforum over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden beoordeelt de uitvoering van het akkoord door staten.

Bron: Accountancy van morgen

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief