Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


ZZP'er werkt langer door bij zwangerschap

Donderdag 20 september 2018

Dat het met de arbeidsmoraal van ZZP’ers prima gesteld is, is misschien niet helemaal een verrassing. Onderzoek van verzekeraar Allianz en marktonderzoeker GfK toont aan dat deze arbeidsmoraal niet minder wordt wanneer een ZZP’er zwanger wordt.

Het onderzoek laat namelijk zien dat 60% van de ZZP’ers ook na de 36ste zwangerschapweek nog doorwerkt. Het moment waarop zwangere vrouwen in loondienst met verlof gaan. En ook na de bevalling wordt het werk een stuk sneller opgepakt. Maar liefst 55% start binnen 6 weken na de bevalling opnieuw met de werkzaamheden, terwijl dat voor moeders in loondienst pas na 12 weken is.

Hoewel ook ZZP’ers recht hebben op een zwangerschapsuitkering als minimaal 1255 uur als zelfstandige is gewerkt, stellen de onderzoekers dat inkomensnoodzaak de hoofdreden is om snel aan het werk te gaan.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief