Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


ZZP’ers sparen om tegenvallers op te vangen

Woensdag 19 oktober 2016

Een appeltje voor de dorst? Dat is bij de groep van ZZP’ers niet tegen dovemansoren gezegd. Want zo blijkt dat ruim 80% van de ZZP’ers spaart om een financiële buffer op te bouwen, aldus een onderzoek van de ZZP Barometer. De financiële buffer is vooral bedoeld om het een tijdje te kunnen uitzingen wanneer de inkomstenstroom ophoudt. Van de spaarders blijkt dat 70% genoeg spaargeld heeft om het tenminste 3 maanden vol te houden.

Opvallend detail is dat de hoogopgeleide ZZP’ers minder buffer hebben. Dit kan te maken hebben met het feit dat ze een iets hogere levensstandaard hebben, maar kan ook te maken hebben met het feit dat een hoger opgeleide ZZP’er misschien minder angst heeft om langdurig zonder inkomsten te zitten. Helaas vertelt het onderzoek dat niet.

Tip!

Wilt u eens praten over de opbouw van financiële buffers? Praat er eens over met een OOvB adviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief