Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


ZZP’ers toch liever in loondienst

Woensdag 17 april 2019

Maar liefst 300.000 ZZP’ers, van de in totaal 1,2 miljoen ZZP’ers, zouden liever in loondienst werken dan als zelfstandige. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Kamer van Koophandel onlangs uitvoerde onder 1500 ZZP’ers en MKB’ers. De reden? De onzekere financiële situatie. Veel van de ondervraagde ZZP’ers (zo’n 23%) zagen hun omzet over de afgelopen jaren dan ook afnemen. Een ontwikkeling die ook bij MKB’er zichtbaar is. Van hen kampte zo’n 20% over de afgelopen 3 jaar met een omzetdaling.

Hoewel krapte op de arbeidsmarkt een serieus probleem is, blijkt dat ZZP’er niet zomaar kans hebben op een functie in loondienst. Eén op vier van de ondernemers in het MKB durft het namelijk niet aan om extra mensen aan te nemen. Deels vanwege de financiële risico’s, deels ook omdat men zegt geen geschikte mensen te vinden.

Voor de toekomst zijn de verwachtingen voorzichtig positief te noemen. Zo is men wel redelijk positief over de omzetverwachting, maar ziet men wel grote uitdagingen om het aantal klanten te behouden en vreest men voor voldoende financiële reserves bij tegenvallers.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief