Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


ZZP’ers verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Dinsdag 18 juni 2019

In het principe- pensioenakkoord dat minister Koolmees onlangs presenteerde, staat een opvallende passage. Daarin staat opgenomen dat zelfstandigen zich verplicht dienen te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De vereniging ZZP Nederland zegt tegen deze verplichting te zijn. Zij baseert deze opvatting op onderzoek bij de achterban, waarbij 83% heeft aangegeven tegen een verplichte verzekering te zijn. Een drempel is de hoogte van de premie die wordt geschat op enkele honderden euro’s per maand. Een bedrag dat voor velen niet zomaar te betalen is, is het argument daarbij. De ZZP achterban zou liever zien dat een basisvoorziening wordt ingericht, te betalen door alle werkenden. Hierdoor zou de premie een heel stuk lager kunnen zijn, is hun onderbouwing.

Uit interviews met een aantal pensioen- en financieel deskundigen blijkt dat juist wel wordt gepleit voor een verplichte verzekering. Te vaak gaat het mis wanneer ziekte optreedt.

Ook wordt aangegeven dat ZZP’ers hun tarieven een stuk omhoog zouden moeten doen. Ook dan nog zijn ze vaak goedkoper voor een opdrachtgever / werkgever dan een werknemer met alle verplichte premies.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief