Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het ontbinden van een B.V.

Donderdag 20 september 2018

Voor het ontbinden (in de volksmond “liquideren” genoemd) van een B.V. is allereerst een aandeelhoudersbesluit nodig. Vervolgens moet worden gekeken of de B.V. op het moment van de ontbinding nog baten, oftewel activa/bezittingen, heeft.

Als een B.V. ten tijde van de ontbinding geen enkele baten meer heeft, dan houdt zij direct op te bestaan, de zogenoemde turboliquidatie. Is er wel sprake van (enige vorm van) een bate, dan moet de ontbonden B.V. blijven voortbestaan voor de vereffening van haar vermogen.

De vraag of er op het moment van de ontbinding nog openstaande schulden zijn, is daarbij niet van belang. Wel is het onrechtmatig jegens een schuldeiser als de weg van de turboliquidatie wordt genomen, terwijl er tijdens de ontbinding sprake is van een bate of als er nog een bate te verwachten is.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant* zet de Kantonrechter een en ander nog eens verder uiteen.

In deze zaak had een schuldeiser van een geturboliquideerde B.V. de bestuurder aansprakelijk gesteld. Er werden hem diverse verwijten gemaakt.

De schuldeiser stelde onder andere dat de bestuurder het faillissement had moeten aanvragen, omdat er geen baten meer waren maar wel nog openstaande schulden. De Kantonrechter oordeelt hierover dat ook in dit geval het achterwege laten van een faillissementsaanvraag alleen dan onrechtmatig is ten opzichte van een schuldeiser, indien er nog (enige) baten aanwezig (of te verwachten) zijn.

Ook oordeelde de Kantonrechter dat het bij de oprichting geplaatste aandelenkapitaal van € 18.000 niet betekent dat er een bate is. Het geplaatste kapitaal is namelijk het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door de aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. Alleen als het geplaatste kapitaal niet volledig is volgestort heeft de B.V. een bate, anders niet.

Essentie van het geheel: het is van belang om zeker te weten dat de B.V. geen baten meer heeft, als er gekozen wordt voor de turboliquidatie van een B.V.

* Uitspraak Zeeland-West-Brabant, 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4728

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief