Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Het ontbinden van een B.V.

Donderdag 20 september 2018

Voor het ontbinden (in de volksmond “liquideren” genoemd) van een B.V. is allereerst een aandeelhoudersbesluit nodig. Vervolgens moet worden gekeken of de B.V. op het moment van de ontbinding nog baten, oftewel activa/bezittingen, heeft.

Als een B.V. ten tijde van de ontbinding geen enkele baten meer heeft, dan houdt zij direct op te bestaan, de zogenoemde turboliquidatie. Is er wel sprake van (enige vorm van) een bate, dan moet de ontbonden B.V. blijven voortbestaan voor de vereffening van haar vermogen.

De vraag of er op het moment van de ontbinding nog openstaande schulden zijn, is daarbij niet van belang. Wel is het onrechtmatig jegens een schuldeiser als de weg van de turboliquidatie wordt genomen, terwijl er tijdens de ontbinding sprake is van een bate of als er nog een bate te verwachten is.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant* zet de Kantonrechter een en ander nog eens verder uiteen.

In deze zaak had een schuldeiser van een geturboliquideerde B.V. de bestuurder aansprakelijk gesteld. Er werden hem diverse verwijten gemaakt.

De schuldeiser stelde onder andere dat de bestuurder het faillissement had moeten aanvragen, omdat er geen baten meer waren maar wel nog openstaande schulden. De Kantonrechter oordeelt hierover dat ook in dit geval het achterwege laten van een faillissementsaanvraag alleen dan onrechtmatig is ten opzichte van een schuldeiser, indien er nog (enige) baten aanwezig (of te verwachten) zijn.

Ook oordeelde de Kantonrechter dat het bij de oprichting geplaatste aandelenkapitaal van € 18.000 niet betekent dat er een bate is. Het geplaatste kapitaal is namelijk het (recht op) kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door de aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. Alleen als het geplaatste kapitaal niet volledig is volgestort heeft de B.V. een bate, anders niet.

Essentie van het geheel: het is van belang om zeker te weten dat de B.V. geen baten meer heeft, als er gekozen wordt voor de turboliquidatie van een B.V.

* Uitspraak Zeeland-West-Brabant, 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4728

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief