Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe privacywetgeving AVG van kracht in mei 2018

Donderdag 15 februari 2018

De DDoS-aanvallen die afgelopen periode meerdere banken en de belastingdienst troffen bleek uitgevoerd door een 18 jarige omdat hij het wel “grappig” vond. Het maakte pijnlijk duidelijk dat cybercrime in de huidige tijd een toenemend risico is en het grote gevolgen kan hebben.

De risico’s van cybercrime gelden niet alleen voor de bescherming van de eigen bedrijfsgegevens, maar ook voor de gegevens van uw klanten. Bescherming van die gegevens wordt dan ook steeds belangrijker. Hetgeen ook naar voren komt in de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf dat moment van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Daarnaast stelt de AVG eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verwacht dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is.

De AVG houdt geen rekening met de omvang van organisaties. Bepalend is of een organisatie persoonsgegevens verwerkt en daar zal al snel sprake van zijn. Neem daarbij in overweging dat de Autoriteit Persoonsgegevens een geldboete kan opleggen als u zich niet aan de privacywetgeving houdt. De hoogte van die boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet, afhankelijk van de soort overtreding.

De komende periode brengen wij u op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving en zullen wij u informeren over de te nemen stappen. Hieronder treft u de belangrijkste verplichtingen alvast aan:

  • Creëer interne bewustwording en zorg voor een vast aanspreekpunt;
  • Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt;
  • Breng risico’s in kaart en zorg voor technische (beveiligings-) en organisatorische maatregelen;
  • Zorg voor documentatie van datalekken;
  • Breng verwerkingen door derden in kaart en sluit verwerkersovereenkomsten;
  • Houd rekening met de rechten van betrokkenen (het recht om in te zien, te wijzigen en het recht om vergeten te worden).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze juridische adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief