Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe privacywetgeving AVG van kracht in mei 2018

Donderdag 15 februari 2018

De DDoS-aanvallen die afgelopen periode meerdere banken en de belastingdienst troffen bleek uitgevoerd door een 18 jarige omdat hij het wel “grappig” vond. Het maakte pijnlijk duidelijk dat cybercrime in de huidige tijd een toenemend risico is en het grote gevolgen kan hebben.

De risico’s van cybercrime gelden niet alleen voor de bescherming van de eigen bedrijfsgegevens, maar ook voor de gegevens van uw klanten. Bescherming van die gegevens wordt dan ook steeds belangrijker. Hetgeen ook naar voren komt in de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf dat moment van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Daarnaast stelt de AVG eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verwacht dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is.

De AVG houdt geen rekening met de omvang van organisaties. Bepalend is of een organisatie persoonsgegevens verwerkt en daar zal al snel sprake van zijn. Neem daarbij in overweging dat de Autoriteit Persoonsgegevens een geldboete kan opleggen als u zich niet aan de privacywetgeving houdt. De hoogte van die boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet, afhankelijk van de soort overtreding.

De komende periode brengen wij u op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving en zullen wij u informeren over de te nemen stappen. Hieronder treft u de belangrijkste verplichtingen alvast aan:

  • Creëer interne bewustwording en zorg voor een vast aanspreekpunt;
  • Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt;
  • Breng risico’s in kaart en zorg voor technische (beveiligings-) en organisatorische maatregelen;
  • Zorg voor documentatie van datalekken;
  • Breng verwerkingen door derden in kaart en sluit verwerkersovereenkomsten;
  • Houd rekening met de rechten van betrokkenen (het recht om in te zien, te wijzigen en het recht om vergeten te worden).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze juridische adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief