Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe privacywetgeving AVG van kracht in mei 2018

Donderdag 15 februari 2018

De DDoS-aanvallen die afgelopen periode meerdere banken en de belastingdienst troffen bleek uitgevoerd door een 18 jarige omdat hij het wel “grappig” vond. Het maakte pijnlijk duidelijk dat cybercrime in de huidige tijd een toenemend risico is en het grote gevolgen kan hebben.

De risico’s van cybercrime gelden niet alleen voor de bescherming van de eigen bedrijfsgegevens, maar ook voor de gegevens van uw klanten. Bescherming van die gegevens wordt dan ook steeds belangrijker. Hetgeen ook naar voren komt in de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf dat moment van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Daarnaast stelt de AVG eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verwacht dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is.

De AVG houdt geen rekening met de omvang van organisaties. Bepalend is of een organisatie persoonsgegevens verwerkt en daar zal al snel sprake van zijn. Neem daarbij in overweging dat de Autoriteit Persoonsgegevens een geldboete kan opleggen als u zich niet aan de privacywetgeving houdt. De hoogte van die boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet, afhankelijk van de soort overtreding.

De komende periode brengen wij u op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving en zullen wij u informeren over de te nemen stappen. Hieronder treft u de belangrijkste verplichtingen alvast aan:

  • Creëer interne bewustwording en zorg voor een vast aanspreekpunt;
  • Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt;
  • Breng risico’s in kaart en zorg voor technische (beveiligings-) en organisatorische maatregelen;
  • Zorg voor documentatie van datalekken;
  • Breng verwerkingen door derden in kaart en sluit verwerkersovereenkomsten;
  • Houd rekening met de rechten van betrokkenen (het recht om in te zien, te wijzigen en het recht om vergeten te worden).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze juridische adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Woensdag 05 december 2018 (Agrarisch)
Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Hierin stond steeds vermeld dat er geen productie- en toeslagrechten overgingen van verpachter na... Lees verder >

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Dinsdag 04 december 2018 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee moeten in zijn algemeenheid fosfaatrechten hebben voor de diercategorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkal... Lees verder >

OOvB inspiratiesessie voor horecaondernemers

Dinsdag 04 december 2018 (OOvB Nieuws)

De OOvB inspiratieavond voor horecaondernemers in Hotel van der Valk te Cuijk heeft gisteren met succes plaatsgevonden. De opkomst was prachtig! Veel geïnteresseerde horecamensen zijn op onze uitnodi... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Donderdag 29 november 2018 (Agrarisch)
De Minister van LNV is in een kamerbrief ingegaan op de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.Proces van handhavingOndernemers mogen niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustend... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief