Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nieuwe privacywetgeving AVG van kracht in mei 2018

Donderdag 15 februari 2018

De DDoS-aanvallen die afgelopen periode meerdere banken en de belastingdienst troffen bleek uitgevoerd door een 18 jarige omdat hij het wel “grappig” vond. Het maakte pijnlijk duidelijk dat cybercrime in de huidige tijd een toenemend risico is en het grote gevolgen kan hebben.

De risico’s van cybercrime gelden niet alleen voor de bescherming van de eigen bedrijfsgegevens, maar ook voor de gegevens van uw klanten. Bescherming van die gegevens wordt dan ook steeds belangrijker. Hetgeen ook naar voren komt in de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf dat moment van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Daarnaast stelt de AVG eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verwacht dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is.

De AVG houdt geen rekening met de omvang van organisaties. Bepalend is of een organisatie persoonsgegevens verwerkt en daar zal al snel sprake van zijn. Neem daarbij in overweging dat de Autoriteit Persoonsgegevens een geldboete kan opleggen als u zich niet aan de privacywetgeving houdt. De hoogte van die boetes kunnen oplopen tot maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet, afhankelijk van de soort overtreding.

De komende periode brengen wij u op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving en zullen wij u informeren over de te nemen stappen. Hieronder treft u de belangrijkste verplichtingen alvast aan:

  • Creëer interne bewustwording en zorg voor een vast aanspreekpunt;
  • Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt;
  • Breng risico’s in kaart en zorg voor technische (beveiligings-) en organisatorische maatregelen;
  • Zorg voor documentatie van datalekken;
  • Breng verwerkingen door derden in kaart en sluit verwerkersovereenkomsten;
  • Houd rekening met de rechten van betrokkenen (het recht om in te zien, te wijzigen en het recht om vergeten te worden).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze juridische adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief