Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Betaalde werkzaamheden door landbouwers bij collega landbouwers onder voorwaarden fiscaal belast als winst uit onderneming

Dinsdag 23 mei 2017

Veel landbouwers voeren naast werkzaamheden op het eigen landbouwbedrijf ook werkzaamheden uit op andere landbouwbedrijven. Denk hierbij aan het verzorgen van varkens of kippen, het melken van koeien, of het verzorgen van landwerkzaamheden met eigen machines. Wanneer er sprake is van betaling komt de vraag op of hierdoor een loondienstverhouding ontstaat of dat het gaat om winst uit onderneming?

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben per april 2017 het convenant Land- en tuinbouw geactualiseerd en daarin afspraken gemaakt over de zogenaamde “burenhulp”.

Onder de volgende voorwaarden mogen de inkomsten, die voortkomen uit de werkzaamheden door een landbouwer bij een andere landbouwonderneming, tot de winst uit onderneming worden gerekend:

  1. er moet een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, en
  2. de werkzaamheden bij de andere landbouwonderneming mogen maximaal 30% van de totaal bestede tijd bedragen, met een maximum van 600 uur per jaar, en
  3. het moet gaan om soortgelijke werkzaamheden als de werkzaamheden die in de eigen landbouwonderneming worden uitgevoerd.

Wanneer een maat of vennoot vanuit een maatschap of vennootschap onder firma soortgelijke werkzaamheden verricht, geldt de aanvullende eis dat de opbrengsten hiervan worden ingebracht in de maatschap of vennootschap onder firma.

De omzet uit nevenwerkzaamheden, uit hoofde van overeenkomst van opdracht, volgt voor de omzetbelasting de regeling van de eigen landbouwonderneming: als geopteerd is voor de omzetbelasting en dus belaste leveringen en diensten worden verricht, betekent dit dat de omzet uit nevenwerkzaamheden ook belaste omzet is. Over deze omzet dient omzetbelasting in rekening gebracht te worden en afgedragen aan de belastingdienst.

Als niet geopteerd is voor de omzetbelasting dan geldt dat over de omzet uit deze nevenwerkzaamheden géén omzetbelasting verschuldigd is, indien de werkzaamheden met de normale uitrusting en personeel worden verricht. De omzet uit deze nevenwerkzaamheden valt dan onder de werking van artikel 27, lid1 letter b Wet OB.

Tip!
Mocht u burenhulp verrichten, denkt u er dan aan om een overeenkomst van opdracht in te vullen en te bewaren in uw administratie. Desgewenst kunnen wij u voorzien van een model overeenkomst van opdracht zodat de administratieve last voor u tot een minimum beperkt blijft.

Lees ook: Herwaardering agrarische grond in maatschap of VOF nog steeds mogelijk

Gerwin Angenendt

Werkzaam sinds 2011 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief