Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

De WOZ-waarde beïnvloedt ook uw financiële situatie!

Donderdag 03 maart 2016

Is uw WOZ-waarde te hoog vastgesteld door de gemeente of is deze eerder aan de lage kant. De invloed van de WOZ-waarde reikt verder dan u misschien denkt. In deze blog laat ik zien op welke 7 punten de WOZ-waarde financiële gevolgen voor u kan hebben.

 1. Onroerende zaakbelasting
  Ten eerste is de WOZ-waarde natuurlijk bedoeld om de gemeentelijke begroting op orde te krijgen cq. te houden. De WOZ is uitgangspunt voor de heffing van onroerende zaakbelasting, rioolheffing en dergelijke. Een lagere WOZ-waarde leidt tot lagere gemeentelijke heffingen. Zowel voor huurders als huiseigenaren.
 1. Eigenwoningforfait inkomstenbelasting
  Heeft u een eigen woning waarop een (hypothecaire) lening rust, dan heeft u recht op renteaftrek in de inkomstenbelasting. Deze renteaftrek wordt beperkt door de bijtelling van het eigenwoningforfait. Dit eigenwoningforfait is weer afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. In 2016 bedraagt het eigenwoningforfait voor de meeste woningen (waarde boven € 75.000) 0,75% van de WOZ-waarde. Ook hier geldt dus dat een lagere WOZ-waarde tot belastingbesparing leidt.
 1. 2e woning in de inkomstenbelasting
  Heeft u een 2e woning dan wordt deze als vermogensbestanddeel belast in Box 3 van de inkomstenbelasting. Uitgangspunt voor de waardering is wederom de WOZ-waarde in het betreffende jaar. Is de woning verhuurd, anders dan onder toepassing van de leegstandswet, dan mag u hierbij rekening houden met het waardedrukkende effect van de verhuur. De zogenoemde leegwaarderatio. Een lagere WOZ-waarde leidt ook hier tot een lagere belastingheffing. Uit recente jurisprudentie blijkt overigens dat in bepaalde situaties mag worden afgeweken van de WOZ-waarde.
 1. Bedrijfsmatige onroerende zaken
  Voor bedrijfsmatige onroerende zaken in eigen gebruik bij de onderneming dan wel bedrijfsmatig verhuurde onroerende zaken kan de WOZ-waarde een rol spelen. Op dergelijke onroerende zaken mag namelijk worden afgeschreven tot de zogenoemde bodemwaarde. Deze bodemwaarde bedraagt maximaal 50% respectievelijk 100% van de WOZ-waarde. Afhankelijk van de waarde waarvoor de onroerende zaken in de boeken van de onderneming staan, kunnen vanaf enig moment fiscaal geen afschrijvingslasten ten laste van het resultaat van de onderneming worden gebracht. Dit leidt tot een hogere belastingheffing. Bij een lagere WOZ-waarde kan derhalve gedurende een langere tijd fiscaal worden afgeschreven. Hetgeen over het algemeen voordelig is.
 1. Schenk- en erfbelasting
  Ook in de schenk- en erfbelasting is de WOZ-waarde uitgangspunt voor de heffing. Indien bij overlijden een woning vererft wordt belasting geheven over de WOZ-waarde. Deze heffing bedraagt minimaal 10% en maximaal 40%. Bij een verlaging van de WOZ-waarde van bijvoorbeeld € 10.000 kan de besparing dus meteen maximaal € 4.000 bedragen. Als nabestaande(n) bent u echter over het algemeen te laat om bezwaar te maken. Weet dat u als nabestaande een zogenoemde mede-belanghebbende beschikking kunt aanvragen bij de gemeente. Hiertegen kunt u bezwaar maken indien u ervan overtuigt bent dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld.
 1. Lagere hypotheeklasten
  Heeft u een (top)hypotheek met een rente-opslag waarop u inmiddels al een gedeelte heeft afgelost. Of heeft u voor aflossing gespaard in een spaarhypotheek dan kan een hogere WOZ-waarde u wellicht van pas komen. Als de restantschuld onder een bepaald percentage van de woningwaarde komt, kan de rente-opslag komen te vervallen. Banken gaan hiervoor regelmatig uit van de vastgestelde WOZ-waarde.
 1. Woning te koop
  Heeft u uw woning te koop staan dan kan de WOZ-waarde richting potentiële kopers een aanwijzing geven voor de werkelijke waarde cq. reële koopprijs van de woning.

Zoals u ziet kan het de moeite lonen om aandacht te besteden aan de vastgestelde WOZ-waarde. Afhankelijk van uw situatie kunt u overwegen hiertegen bezwaar te maken.

Twijfelt u of uw WOZ-waarde te hoog of te laag is vastgesteld? Of wilt u meer informatie over de WOZ-waarde? Wij helpen u graag!

Lees ook: Nu oversluiten hypotheek kan u veel geld besparen

Lees ook: Schenking van de eigen woning 2017? Actie in 2016

Lees ook: Kijk kritisch naar uw WOZ aanslag!

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief