Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Europese Hof zet streep door vooropgezette doorstart na faillissement

Donderdag 06 juli 2017

Op woensdag 26 april 2017 heeft u in mijn blog kunnen lezen over de conclusie van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie (HvJ) inzake de pre-pack bij het failliete kinderdagopvangorganisatie Estro. Het betrof een faillissement waarop direct een tot in de puntjes voorbereide doorstart volgde via het speciaal daarvoor opgerichte Smallsteps B.V.

Op 29 maart 2017 heeft de advocaat-generaal geconcludeerd dat de pre-pack, zoals wij die in Nederland kennen, niet valt onder de toepassing van artikel 7:666 BW. Dit zou betekenen dat de door de curator in het faillissement van de Estro ontslagen werknemers, niet zomaar ontslagen hadden mogen worden. Het ging in totaal om 1.000 werknemers. Smallsteps B.V. dat direct na het faillissement een doorstart maakte en verder ging met 2.600 werknemers van het failliete Estro, had volgens de advocaat-generaal ook de eerdergenoemde 1.000 werknemers moeten overnemen.

Volgens de advocaat-generaal is bij de pre-pack van Estro namelijk sprake van ‘overgang van onderneming’ en dienen alle werknemers, ook diegenen die geen onderdeel uitmaakten van de doorstart, te worden beschermd door de betreffende Europese richtlijn. Werknemers behouden bij een overgang van onderneming immers al hun rechten uit hun arbeidsovereenkomst. Voor een pre-pack, wat eigenlijk een voorgekookte overname is, is anders dan bij een gewoon faillissement geen wettelijke regeling aanwezig. Hierdoor ontbreekt onder andere het toezicht van de rechter. Ook dit stuitte tegen het zere been van de advocaat-generaal.

De conclusie van de advocaat-generaal deed in Nederland veel stof opwaaien. Het wachten was op de uitspraak van het HvJ. Zou deze het advies van de advocaat-generaal overnemen en de Nederlandse pre-pack de nek omdraaien?

Het antwoord van het HvJ is op 22 juni 2017 gekomen en is hierover duidelijk. Het is gedaan met de Nederlandse pre-pack. Een pre-pack zoals bij Estro is in strijd met de Europese richtlijn op dit vlak. Het is volgens het HvJ niet te rechtvaardigen dat werknemers bij een dergelijke doorstart en voortzetting van de onderneming van hun rechten uit de richtlijn worden beroofd en zomaar worden ontslagen.

De uitspraak is een belangrijke overwinning voor vakbond FNV, die de kwestie bij de Nederlandse rechter heeft aangekaart. Zij vond dat in een pre-pack wél overgang van onderneming geldt. Het faillissement van Estro was volgens FNV niet het doel maar het middel om met zelf geselecteerde werknemers schuldenvrij door te starten. En daar is een faillissement niet voor bedoeld.

De Nederlandse rechter zal zich nu verder moeten buigen over de zaak tegen Smallsteps. De ontslagen werknemers bij Estro hebben mogelijk recht op salaris of een ontslagvergoeding. Op korte termijn kan het Europese arrest eveneens betekenen dat ontslagen werknemers van bedrijfsonderdelen die ook onlangs zijn doorgestart middels een pre-pack, bijv. bij visverwerker Heiploeg en Neckermann.com, een rechtszaak beginnen tegen de doorstarter.

De verwachting is nu dat rechters voorlopig geen pre-pack verzoeken meer zullen goedkeuren. Eerst zal de Nederlandse wet met een goed alternatief voor de pre-pack moeten komen.

 

Lees ook: Faillissement als ultiem middel voor reorganisatie? Pas op!

Lees ook: Het recht van retentie: een vaak vergeten zekerheidsrecht

Lees ook: Kunnen leveranciers van V&D hun eigendomsvoorbehoud inroepen?

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief