Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Ongehuwd samenleven: al eens stilgestaan bij de gevolgen van een scheiding?

Donderdag 08 september 2016

Vrijdag 9 september is de dag van de scheiding. Niet het leukste onderwerp om bij stil te staan zo kort na de vakantie, maar het is een feit dat uiteindelijk veel relaties stranden (tenminste één op de drie huwelijken).

En hoewel het aantal gehuwden afneemt, stijgt het aantal mensen dat in Nederland ongehuwd samenwoont. Maar voor deze grote groep (van circa 1 miljoen mensen) bestaat geen bijzondere wettelijke regeling waar men op terug kan vallen in geval van een scheiding, zoals die voor gehuwden wel bestaat.

Er bestaat dan ook geen wettelijke verplichting voor ongehuwde samenwoners om een onderhoudsbijdrage te betalen na een scheiding. Met andere woorden, er is geen verplichting tot het betalen van alimentatie. Het staat samenwoners echter wel vrij om hierover een afspraak op te nemen in een samenlevingsovereenkomst. De rechtspraak laat echter zien dat ook al is er een dergelijke bepaling opgenomen, deze in de praktijk nog al eens tot (uitleg)problemen leidt en onvoldoende komt vast te staan wat de bedoeling van partijen is geweest.

Als het niet de bedoeling is om volledige aansluiting te zoeken bij de bepalingen die gelden voor de berekening van alimentatie van gehuwden, dan moet in een samenlevingsovereenkomst zo concreet mogelijk worden opgenomen:

(i)           op welke andere wijze de onderhoudsbijdrage vastgesteld dient te worden,

(ii)         of en wanneer deze gewijzigd kan worden, en

(iii)       hoe lang de onderhoudsverplichting duurt.

Hierover mag achteraf geen enkele onduidelijkheid bestaan.

Een ander veelvoorkomend probleem dat speelt bij samenwoners betreft de gezamenlijke woning en de hypotheek(rente). Wanneer sprake is van een scheiding komt de vraag naar voren hoe de betaalde hypotheekrente verrekend moet worden. Met name wanneer de woning is gekocht toen beide partijen werkten, maar bijvoorbeeld na de geboorte van de kinderen één van is gestopt of minder is gaan werken. Of stel nu dat de woning onder water staat, er een verbouwing heeft plaatsgevonden of er een erfenis is ontvangen. Hoe ga je daar in de afwikkeling van de scheiding mee om?

Veelal wordt aangenomen dat samenlevers er bewust voor kiezen om ongehuwd samen te wonen, juist omdat zij niet geconfronteerd willen worden met de (huwelijks)vermogensrechtelijke regels. Maar zij zijn zich er vaak niet van bewust dat, zeker in de situatie waarin een samenlevingsovereenkomst ontbreekt, er in geval van een scheiding zich verstrekkende en onvoorziene gevolgen kunnen voordoen. Het gaat dan zowel om financiële, fiscale als juridische gevolgen.

Kortom, heeft u weleens stil gestaan bij wat u wel of juist niet wilt regelen en heeft u dit laten vastleggen? Bent u op de hoogte van de financiële, fiscale en juridische gevolgen die op uw situatie van toepassing zijn? En is uw samenlevingsovereenkomst nog wel up-to-date? De adviseurs van OOvB adviseurs en accountants kunnen u hierbij helpen en denken graag met u mee.

Lees ook: Restschuldregeling van hypotheken niet verlengd

Lees ook: De nieuwe wet tot modernisering van het huwelijksvermogensrecht

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief