Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Pensioen in eigen beheer: en nu?

Donderdag 06 april 2017

Wetsvoorstel aangenomen
De kogel is inmiddels door de kerk en het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen en per afgelopen 1 april in werking getreden.

Keuze zelf niet te maken
Dat is mooi, hoor ik u denken, maar wat nu? Zoals reeds opgemerkt informeerden wij u in de blog van mijn collega Erik Verkuijlen over de verschillende opties. Het is voor u als DGA ondoenlijk om hier zelfstandig een besluit in te nemen. Dat komt omdat allerlei facetten als uw huidige inkomenspositie, uw inkomenspositie na pensioendatum, de vermogenspositie van de BV en het huwelijksgoederenregime dat voor u van toepassing is, hierbij een rol spelen.

Compensatie partner
Vooral het van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime zal nog de meeste hoofdbrekens opleveren. Bij omzetting of afkoop van het pensioen zal de partner namelijk gecompenseerd moeten worden voor het feit dat zij niet langer recht heeft op haar aanspraken conform de Wet Pensioenverevening bij echtscheiding. Ook bij een in gemeenschap van goederen gehuwde DGA? De partner heeft dan toch altijd al recht op de helft? Ja, ook dan dient de partner gecompenseerd te worden. Bij echtscheiding krijgt de partner namelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en op het tot dat moment opgebouwde nabestaandenpensioen. De waarde van deze aanspraken is meer dan de helft van de waarde van het opgebouwde pensioen. Dus ook ingeval van gemeenschap van goederen moet de partner worden gecompenseerd. In de praktijk zal dit er vaak op neerkomen dat voor de partner een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten.

Huwelijkse voorwaarden
Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden zal de compensatie veelal bestaan uit een combinatie van een vast bedrag en een overlijdensrisicoverzekering. Hoe die compensatie berekend moet worden? Hij moet ‘passend’ zijn. Daar mag u het als DGA mee doen.

Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Daarnaast hebben wij modellen ontwikkeld waarmee we de compensatie kunnen vaststellen. Kortom: bij OOvB bent u aan het juiste adres om de juiste uitweg te vinden in het doolhof dat Pensioen in Eigen Beheer heet.

 

Lees ook: Vergeet uw pensioen niet!

Lees ook: Pensioen bij de eigen B.V. een (never) ending story?

Lees ook: Eindejaarsbonus voor de DGA?!

 

Jeroen van Boekel

Vennoot

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief