Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Spaartaks zorgt voor run op BV's. Terecht?

Donderdag 01 oktober 2015

Het belastingplan om de Box III-heffing aan te passen leidde direct tot grote chocoladeletters. Fiscalisten vallen over elkaar heen om particulieren ‘de BV in te helpen’. Is dat terecht? Hoe zit het nu eigenlijk met die nieuwe spaartaks?

Op dit moment betaalt u, ongeacht het rendement dat u haalt en hoe groot uw vermogen ook is, belasting over een fictief rendement van 4%. Slechts de eerste € 21.330 aan vermogen is vrijgesteld.

Vanaf 1 januari 2017 gaat dit veranderen. De vrijstelling gaat omhoog naar € 25.000. Vervolgens betaalt u over de eerste € 75.000 aan vermogen belasting over een fictief rendement van 2,91%. Vervolgens wordt u tot een vermogen van een miljoen geacht een rendement van 4,69% te behalen en boven het miljoen acht het kabinet u prima in staat om 5,5% rendement te halen.

Mensen met grotere vermogens beleggen meer en daarmee zijn hogere rendementen te behalen. Aldus de redenatie van het kabinet. De onderbouwing van deze stelling heb ik nog nergens terug kunnen vinden.

De inkt van het wetsvoorstel was nog niet droog of de eerste fiscalist riep al dat u beter uw vermogen in een BV kunt stallen. Is dat wel zo?

Als u uw vermogen in een BV stort als eigen vermogen, dan wordt het werkelijk behaalde rendement belast en wel tegen een tarief van 20%. Stel nu dat u € 300.000 aan spaargeld heeft en dit in de BV wilt storten. Bij een te verwachten rendement van 1,5% is uw rendement € 4.500. Daar gaan de jaarlijkse kosten, zoals de kosten voor het opstellen van een jaarrekening, nog af. Hierbij houd ik voor het gemak geen rekening met het feit dat u, om het gestorte spaargeld weer uit de BV te krijgen, eenmalig extra kosten bij de notaris moet maken.

Als ik uitga van €1.000 aan jaarlijkse kosten, dan resteert €3.500 aan winst in de BV. Daarover betaalt de BV 20% vennootschapsbelasting waarmee de nettowinst uitkomt op € 2.800. Als u de nettowinst uitkeert als dividend, betaalt u daarover 25% belasting in Box 2. Uiteindelijk resteert dan € 2.100 aan netto rendement, per saldo € 1.069 meer dan onder de nieuwe belastingplannen.

Is uw te verwachten rendement geen 1,5%, maar 6%, dan komt het plaatje er heel anders uit te zien en kom ik € 4.331,50 nadeliger uit door te kiezen voor de BV.

Verschil
Het verschil is dat u via de BV 40% belasting betaalt over uw werkelijke rendement in plaats van 30% heffing over een fictief rendement. Bij lage rendementen en grote vermogens levert de BV dus een voordeel op. Het blijft dan ook maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo heeft de hoogte van een box III-vermogen ook invloed op eventuele toeslagen en op de eigen bijdrage Wlz (voorheen: AWBZ) als u in een verpleegtehuis terecht zou komen. Ik help u graag door voor u een rekensommetje te maken!

Lees ook: Spaartaks op de schop

Lees ook: Wat doe je met je spaargeld?

Jeroen van Boekel

Vennoot

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief