Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Veranderingen in de accountancy

Donderdag 23 augustus 2018

Het gaat momenteel snel met de veranderingen in de accountancy. Stilstand betekent achteruitgang. Wij gaan volop mee in de ontwikkelingen.

Altijd actueel
Er vinden grote veranderingen plaats op automatiseringsgebied. De ICT-ontwikkelingen gaan ontzettend hard. Het mooie daarvan is dat we minder fysieke handelingen hoeven te verrichten en dat we dezelfde resultaten boeken en dat we zelfs meer informatie krijgen. De financiële administratie is tegenwoordig altijd actueel. Waar we in het verleden een periode moesten “afsluiten” waarna we een rapportage konden maken, kunnen we nu op elk willekeurig moment een actuele rapportage opleveren.

De huidige generatie ondernemers verwacht ook niet anders meer. Deze ondernemers zijn opgegroeid in een digitaal tijdperk. Alles is mogelijk met behulp van een laptop, tablet en/of mobiele telefoon. In de van oorsprong conservatieve accountancywereld zijn de ontwikkelingen echter op tijd opgepakt. Wij kunnen informatie opleveren die zeer actueel is. Voorheen lag de nadruk erg op het verleden: een jaarrekening geeft namelijk informatie over een reeds verstreken periode. Nu pakken we de actualiteit en zelfs de toekomst er bij. De toekomst kunnen we beter in beeld brengen door prognoses te baseren op actuele cijfers en niet alleen op cijfers uit het verleden.

Veiligheid
Uiteraard moet alles veilig werken. Daar besteden wij veel aandacht aan. Een mooie ontwikkeling daarbij is de introductie van single sign-on. Om te voorkomen dat iedere keer opnieuw ingelogd moet worden op allerlei verschillende programma’s kan er in een keer ingelogd worden. Die inlog is dan extra beveiligd met een code (sms per mobiele telefoon). Vervolgens zijn alle programma’s te benaderen. Door veel programmatuur aan elkaar te koppelen wordt ook een efficiencyslag geslagen.

Weerstand
Van nature leveren veranderingen weerstand op. Het geeft vaak een gevoel van onbehagen. Het is onze taak om eenieder mee te krijgen in het verandertraject. Dat geldt zowel intern binnen onze organisatie als ook extern. We kunnen wel van alles willen, maar het is de klant die bepaalt wat wij doen en hoe we dat doen. Uiteraard is “communicatie” daarbij het toverwoord. Wij zullen onze klanten mee moeten nemen in het verandertraject en continu duidelijk uitleggen waar we zijn in het traject en waar we naar toe willen.

Luisteren is ook een vorm van communicatie. Laat onze adviseurs dus weten wat er speelt. Het is aan ons om daar zo effectief mogelijk op in te spingen.

 

Lees ook: De financiële administratie digitaal, en snel!

Lees ook: Combineer digitaal boekhouden met persoonlijk advies

Pim van Diepenbeek

werkzaam sinds 2010 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief