Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wat u als werkgever moet doen bij een loonbeslag?

Maandag 01 december 2014

Bijna driekwart van de werkgevers krijgt te maken met werknemers met schulden en loonbeslag. Jaarlijks worden er meer dan honderdduizend loonbeslagen gelegd. Een loonbeslag brengt ook voor werkgevers wettelijke verplichtingen met zich mee. De gevolgen van het niet naleven van deze verplichtingen kunnen voor een werkgever zeer vergaand zijn. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van het loonbeslag.

Direct vanaf het moment van beslaglegging mag de werkgever geen betalingen meer doen aan de werknemer, maar moet er rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald. Betaalt een werkgever toch aan de werknemer dan zal de beslaglegger de werkgever kunnen dwingen om het bedrag nogmaals te betalen, maar dan aan de beslaglegger.

Iedere werkgever dient zich te realiseren dat onder het loonbeslag ook andere vorderingen vallen dan loon, zoals bonussen, vakantiegeld en een dertiende maand. Onkostenvergoedingen vallen in beginsel niet onder het beslag.

Een werkgever die te maken krijgt met een loonbeslag dient een verklaring in te vullen. Deze verklaring moet naar waarheid te worden ingevuld. Weigert een werkgever een verklaring in te vullen dan staat daar een zware sanctie op. Namelijk de veroordeling van de werkgever tot betaling van de vordering waarvoor het beslag is gelegd.

Indien een werkgever zelf nog een vordering heeft op de werknemer dan is hij bevoegd tot verrekening en zal dit voorgaan op het beslag. Maar, de vordering van de werkgever dient wel opeisbaar te zijn. Dit betekent dat een aan de werknemer verstrekte geldlening die in termijnen wordt terugbetaald niet zal mogen worden verrekend.

En dan is er ook nog de beslagvrije voet waar een werkgever rekening mee dient te houden. Een loonbeslag geldt enkel voor het loon dat de beslagvrije voet overtreft, hetgeen is vastgesteld op 90% van de bijstandsnorm maar waarbij wel rekening dient te worden gehouden met woon- en zorgkosten en (neven)inkomsten van de werknemer en zijn of haar partner. In de praktijk is dit niet eenvoudig te bepalen en zal de deurwaarder bij de berekening een belangrijke rol spelen.

Kortom een werkgever die te maken krijgt met een loonbeslag dient hier zorgvuldig mee om te gaan, dit om te voorkomen dat hij zelf aansprakelijk wordt!

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief