Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Werken in de cloud: maakt u nog wel eens een back-up?

Woensdag 13 juli 2016

Het wordt steeds goedkoper en eenvoudiger om overal en altijd toegang te hebben tot uw bedrijfsinformatie. En steeds vaker maken ondernemers dan ook gebruik van cloud-based oplossingen. Papieren administraties verdwijnen.

Toch gaat er wel eens iets mis en gaan er data verloren. De discussie die dan met de ICT-leverancier ontstaat gaat dan vaak over de laatst gemaakte back-up van het systeem. Of beter gezegd de niet gemaakte back-up.

Uit de rechtspraak die hierover de laatste jaren is verschenen blijkt (vaak pas achteraf) dat er geen back-ups zijn gemaakt of dat deze erg verouderde data bevatten, danwel onvolledig zijn. De ICT-leverancier stelt zich in juridische procedures vaak op standpunt dat niet de ICT-leverancier maar de ondernemer zelf verantwoordelijk was voor het maken back-ups.

Het is niet eenduidig aan te geven wie die verantwoordelijkheid draagt, de ICT-leverancier of de ondernemer. Rechters zullen in procedures bij de vraag wie verantwoordelijk is voor het maken van back-ups rekening houden met alle omstandigheden, zoals:
- Is er sprake van een eigen lokaal systeem of heeft de gebruiker feitelijk geen invloed op de wijze van opslag en het maken van back-ups;
- Welke deskundigheid mag van de ondernemer verwacht worden;
- Was er aanleiding voor de leverancier om de gebruiker te waarschuwen;
- Wat zijn de contractuele afspraken over back-ups;

Aan het laatste punt – de contractuele afspraken - wordt vaak vooraf (te) weinig aandacht besteed. Zo wordt niet of niet duidelijk vastgelegd wie de back-ups maakt en hoe vaak deze zullen worden gemaakt.

Let er daarom op dat u bij het afsluiten van een ICT-contract hier vooraf afspraken over maakt. En weet dat u als afnemende partij niet enkel kunt afgaan en mag vertrouwen op de zorgplicht van de ICT-leverancier.

Lees ook: Meldplicht bij datalekken: waar moet u op letten?

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief